Do tej rodziny należał Zdzisław Andrzej Kostecki , syn Macieja i Marii Miksz (Mikosz?), wnuk Jana i Anny Korpyłowicz, urodzony w dniu 27.11.1864 r. we Lwowie.1 Dosłużył się stopnia generała brygady W. P. Został odznaczony oficerską Legią Honorową nr 27915 nadaną w dniu 11.10.1922 r., którą otrzymał w dniu 03.05.1923 r. W dniu 20.04.1897 r. poślubił w Zarzeczu, pow. jarosławski – Jadwigę Marię Dunin-Markiewcz (*05.09.1869 Bakończyce, pow. przemyski).2 Był uzdolnionym malarzem. Zdzisław Andrzej Kostecki wychowywał Jerzego Zbigniewa Engelberg Dulębę, po tym jak jego ojciec Adam zginął w 1914 roku, będąc dowódcą baterii. Zdzisław Andrzej Kostecki zmarł w dniu 22.02.1947 r. w Krakowie.3
Bolesław (*ok.1871 – †22.05.1930 Lwów) , brat generała, poślubił Olgę Mentschel vel Mőntchel (*ok. 1867 – †ok.1900), śpiewaczkę opery wiedeńskiej, z którą rozwiódł się. Z tego związku, pozostały następujące dzieci: Zdzisław (*15.04.1885 – †ok.1967) i Olga Jadwiga (*14.10.1895 Lwów), zamężna za Henryka Węgrzyna. Bolesław miał drugą żonę, a z nią dalsze dzieci.4 Zdzisław, jego syn z pierwszego małżeństwa, w 1908 roku wziął ślub w Jaśle z Marią Proń (*1890). Ich córkami były: Danuta (*10.06.1910 Jasło); Maria (*1912 – †1945); Anna (*1913) i Irena (*21.09.1914 Jasło). Irena, emerytowana aktorka, w końcu lat 80-tych XX wieku mieszkała we Wrocławiu. Maria, polonistka, na balu sylwestrowym organizowanym przez „Dublańczyków” poznała Wojciecha hr. Dzieduszyckiego, którego poślubiła 30.01.1937 r. Zginęła w obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen.
Z tej rodziny pochodziła Helena Kostecka zamężna Szyller. Jej siostra była żoną Stanisława Dzieduszyckiego. Prawdopodobnie, wraz z dziećmi, zostali zamordowani przez Ukraińców w Kałuszu w 1943/1944 roku.5


1 Parafia rzymsko-katolicka św. Anny we Lwowie, odpis metryki chrztu nr 150/1864.
2 Parafia rzymsko-katolicka św. Michała Archanioła w Zarzeczu, odpis metryki ślubu nr 71/1897.
3 Informacje i zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości p. Jacka Dulęby z Londynu.
4 Informacje i zdjęcia uzyskane dzięki uprzejmości Sławy Węgrzyn-Szulc z Izabelina.
5 Informacje uzyskane od Wojciecha hr. Dzieduszyckiego z Wrocławia; Sz. Konarski, Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. III, Buenos Aires 1966; S. Łoza, Legia Honorowa w Polsce 1803-1923, Zamość 1923; Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Warszawie, sygn. Ap 16383, 22393.

- Kosteccy h. Dąbrowa -