Wylegitymowani ze szlachectwa w latach 1844-1888 i zapisani do 6 księgi szlachty guberni wołyńskiej.1 Marcin, cześnik sandecki, miał syna Antoniego. Antoni, chorąży Wojsk Polskich w 1688 r., żonaty z Bogusławą Sokołowską, miał syna Wojciecha. Wojciech w 1723 r. objął dziedziczną posiadłość - część wsi Wolica, w powiecie łuckim. Józef, syn Wojciecha, w 1774 r. zapisał dziedziczną posiadłość Onufremu Pokojskiemu. Potem mieszkał we wsiach: Bogoluby, w pow. łuckim; Bystrika, Krasowka i Nizgurca, w pow. żytomierskim. Ożenił się z Marianną Laskowską i miał z nią synów: Jana (*1768), Jakuba (*1772) i Tomasza (*1777). Jan miał synów: Aleksandra Tomasza i Franciszka Michała (*1804 - 27.07.1848 Słoboda Stawki). Z nich, Franciszek Michał, ożeniony z Emilią Wachowską, miał dzieci: Szczęsną (*30.04.1833 Rudnie); Józefę (chrz. 21.01.1841); Annę (chrz. 16.08.1843); Włodzimierza (*15.01.1845 Słoboda Stawki). Włodzimierz, żonaty z Antoniną Syrokomską, miał synów: Konrada Ludwika (*1869) i Eugeniusza Franciszka (*1881). Konrad Ludwik poślubił Marię Antoninę Szteger i miał z nią syna Włodzimierza. Tomasz, miał syna Eliasza (*1802), wnuka Stanisława (*1827) i prawnuka Leona (*1859)".

Do tej rodziny należał prawdopodobnie:
Stanisław Kostecki, syn Leona, urodzony w 1895/98 r. we Lwowie; poległ 11.01.1919 r. w bitwie z Ukraińcami pod Prusami; pochowany na Cmentarzu Orląt we Lwowie.


1 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349, 350 – wymienieni bez podania herbu; S. Uruski, op. cit., s. 312 – herbu Kozieł; RPHA w Petersburgu, Sprawa szlachectwa Kosteckich wylegitymowanych w Cesarstwie Rosyjskim i zapisanych do ksiąg szlachty guberni wołyńskiej, fond 1343, opis 23, dieło 7605; Archiv Żytomirskoj Obłasti (DAŻO), Deło о dworianskom prishоżdenii roda Kosteckich, fond 146, opis1, N3071.

- Kosteccy h. Ślepowron -