Marcin Kostecki (†1814 Włocławek), syn Tomasza, obywatel i posesor, z żoną Anną Strzegocką (†1828 Włocławek), miał dzieci: Tomasza i Józefę. Być może ich synem był też Ignacy (*1809 Włocławek – †1810 Włocławek). Tomasz urodził się 12.12.1797 r. w Płocku.1 Od 1819 roku został zaangażowany jako chórzysta do teatrów warszawskich. Występował też w niewielkich rolach komicznych.2 W dniu 27.10.1830 r. poślubił Nepomucenę Augustę Cecylię z Żółkowskich herbu Jastrzębiec.3 W 1831 roku był gwardzistą honorowym.4 W 1835 roku należał jeszcze do chóru opery. Pracował też w Warszawie jako nauczyciel muzyki. W 1844 roku został wylegitymowany w Królestwie Polskim z herbem Rudnica [sic!].5 W 1854 roku mieszkał przy ul. Chmielnej nr 1523. Miał sześcioro dzieci: Józefa Nikifora (*13.03.1834);6 Tomasza Marcjana Stanisława (*09.01.1836);7 Jana Nepomucena Serwacego (*13.05.1837);8 Annę Konstancję (*18.02.1839);9 Dionizego (*marzec 1841 – †27.10.1841 Warszawa);10 Bronisławę Matyldę (*19.08.1842 Warszawa)11 – wszystkie ochrzczone w parafii p.w. św. Jana w Warszawie.12 W 1858 roku przeszedł na emeryturę. Tomaszem Kosteckim interesował się szpieg Mackrott, który złożył na niego kilka donosów.13 Tomasz zmarł w dniu 09.10.1861 r. we Włocławku.14 Józefa Kostecka (*ok.1798 Płock), córka Marcina i Anny ze Strzegockich, dnia 17.03.1824 r. w Warszawie poślubiła „urodzonego” Andrzeja Gołońskiego. W tym czasie ojciec Józefy już nie żył, a ona mieszkała we Włocławku przy matce.15


1 AD w Płocku, parafia rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Płocku, księga chrztów, nr 810, k. 31v.

2 Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, Warszawa 1973.

3 PSB, t. XIV, s. 336.

4 Pamiętnik wystawy miniatur oraz tkanin i haftów urządzonej w domu własnym w Warszawie przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu i lipcu 1912 roku, Warszawa 1912, s. 73 – na wystawie była prezentowana miniatura przedstawiająca Tomasza Kosteckiego, kość słoniowa, 73x60, prostokąt.

5 Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1851, s. 111. A. Boniecki i S. Uruski wiążą antenatów tej rodziny z Kosteckimi herbu Leszczyc odmieniony?!

6 Księga chrztów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana w Warszawie, akt nr 318/1835.

7 Księga chrztów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana w Warszawie, akt nr 138/1836.

8 Księga chrztów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana w Warszawie, akt nr 268/1838.

9 Księga chrztów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana w Warszawie, akt nr 258/1839.

10 Księga zgonów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana w Warszawie, akt nr 516/1841.

11 Księga chrztów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana w Warszawie, akt nr 215/1843.

12 AGAD w Warszawie, sygn. 122, k. 114, 134-151, Akta tyczące się wylegitymowanej szlachty oddziału mazowieckiego, miasta Warszawy. Por. E. Sęczys, op. cit., s. 322.

13 J. Hera, Donosy Henryka Mackrotta w Archiwum Głównym Akt Dawnych, dział Policja Tajna Wielkiego Księcia Konstantego, [w:] Pamiętnik teatralny, z. 3-4, Warszawa 1981, s. 262, 263.

14 AP w Toruniu Oddział we Włocławku, sygn. 108, USC parafii rzymsko-katolickiej we Włocławku, Księga zgonów, akt nr 191/1861, k. 302.

15 ASC Cyrkułu VII w Warszawie, księga małżeństw, akt nr 71/1824.

- Kosteccy h. Rogala -