Państwo: Austria, Królestwo: Galicja
Archidiecezja rzymsko-katolicka Leopoliensis (Lwowska)

Świadectwo urodzenia i chrztu
Urodzona: roku pańskiego 1899 dnia 8 października w Kałuszu nr 210
Ochrzczona: 11 listopada 1899 przez Józefa Szeligiewicza proboszcza
Imię: Anna Stanisława (dwojga imion)
Wyznanie: rzymsko-katolickie
Płeć: żeńska
Dziecko z "prawego łoża"
Rodzice: Józef Pelczar - asystent pocztowy, syn Jana i Marianny Jodłowskiej, [oraz] Michalina - córka Józefa Felczyńskiego i Zuzanny Kotowicz
Chrzestni: Józef Felczyński - rolnik i Marianna Pelczar - małżonka Jana - rolnika
Akuszerka: Anna Ilczyszyn