Marcin KosteckiKonstancja SzczepkowskaWilhelm StrömichKrystyna [Katarzyna] Kram

Adam KosteckiMaria Strömich

Stanisław Kostecki

f a m i l y
Siblings:
Cecylia Kostecka
Józefa Kostecka
Bolesław Kostecki
Helena Kostecka
Józef Kostecki
Kazimierz Kostecki
Bronisława Kostecka
Marianna Kostecka
Emilia Kostecka
Stanisław Kostecki
 • Born: 5 Feb 1901, Kałusz 412
 • Married 1930 to Bernadeta Hromada
 • Died: 17 Jul 1982, Warszawa
 • Occupation: nauczyciel, pedagog
 • Reference: IMG_7385, Maria Krupska
 • Image gallery (1 images)

  pict1003.jpg [107x133] 1950 rok źródło zdjęcia
  Stanisław Kostecki, rodził się jako syn Adama i Marianny Kosteckich. Ojciec jego był poborcą podatkowym. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Kałuszu rozpoczął naukę w gimnazjum w Wiedniu, którą przerwał wybuch I wojny światowej. Naukę kontynuował w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Stanisławowie, uzyskując w 1920 r. świadectwo dojrzałości. W latach 1920 - 1931 pracował w Szkole Powszechnej w Kałuszu, gdzie w 1925 r., po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla Nauczycieli Szkół Powszechnych w Stanisławowie, uzyskał uprawnienia nauczyciela szkół powszechnych. W 1929 r. ukończył Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, zaliczany jako jeden rok studiów i dający wykształcenie niepełne wyższe.
  W 1930 r. zawarł związek małżeński z Bernadetą Hromadą, z którego to związku narodziło się troje dzieci. W drodze konkursu w dniu 1 sierpnia 1931 r. został mianowany kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej w Wojniłowie. Funkcję tę pełnił do wybuchu II wojny światowej. W latach 1939 - 1941 pracował jako nauczyciel w Szkole Średniej w Wojniłowie, zaś w okresie lat 1941 - 1944, z małą przerwą w czasie okupacji sowieckiej, był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Kałuszu. W czasie tej przerwy od 1 sierpnia 1943 do 31 stycznia 1944 r. czynnie uczestniczył w tajnym nauczaniu . W roku szkolnym 1944/45 pracował jako nauczyciel w Prywatnym Gimnazjum Kupiectwa i Liceum Handlowym w Strzyżowie w powiecie rzeszowskim.
  W 1945 r.- po ustaleniu w Jałcie nowego porządku politycznego w Europie - przyjechał wraz z rodziną do Lublińca i podjął pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w charakterze nauczyciela biologii. W 1952 r. ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu kurs zakończony egzaminem uproszczonym z biologii, który upoważniał absolwentów kursu do nauczania w szkołach średnich. Stanisław Kostecki ponadto podjął zaocznie studia wyższe na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tam dyplom nauczyciela szkół średnich. W 1964 r. przeszedł na emeryturę. Przez następne 3 lata pracował nadal w niepełnym wymiarze godzin. W swojej 44-letniej pracy zawodowej wykazywał duże zaangażowanie w jej wykonywanie. Zorganizował wzorową pracownię biologiczną. W kontaktach z nauczycielami i uczniami Szkoły cechowała go wysoka kultura, zawsze był opanowany, taktowny i życzliwy, sumiennie wykonywał swoje obowiązki zarówno dydaktyczne, jak i wychowawcze. W związku z poważną chorobą żony i koniecznością sprawowania nad nią ciągłej opieki ze strony córek mieszkających w stolicy, w 1977 r. przeniósł się wraz z żoną do Warszawy. Tam też zmarł 17 lipca 1982 r.
  (Maria Krupska)

 • Generated by GreatFamily 2.2 update 2