16 lipca 2001 roku zmarł Marian Kostecki - Prezes Koła Związku Sybiraków w Międzyrzeczu Podlaskim. Urodził się 31 marca 1923 roku w Międzyrzeczu Podlaskim i spędził tu całe swoje życie. Po za jednym wyjątkiem, kiedy to za przynależność do Armii Krajowej został aresztowany w 1944 roku i wywieziony do obozu w Borowiczach. Wrócił do Polski w 1946 roku, zakłada rodzinę, jest ojcem trojga dzieci, pracuje społecznie. W późniejszym czasie wstępuje do Związku AK, a gdy reaktywowano Związek Sybiraków zakłada Koło ZS, którego Prezesem jest prawie do ostatnich dni swego życia.

Ogromna strata dla organizacji niepodległościowych, dla kolegów, z którymi był bardzo związany. Był dobrym człowiekiem, prawym obywatelem, czynnym społecznikiem i organizatorem.

Pogrzeb - Sztandary Organizacji politycznych nie tylko z Międzyrzecza Podlaskiego, wieńce, kwiaty od wielu przyjaciół. Mszę Świętą celebrował ks. Infułat Kazimierz Korszniewicz w asyście młodego księdza Kosteckiego członka rodziny zmarłego. Chór męski "Wiarus", który założył śp. Marian Kostecki, godnie oddał cześć koledze śpiewając w czasie mszy i na cmentarzu, a nad grobem jeden z nich zagrał na trąbce pożegnalną melodię, jaką grają dla żołnierza. Mowy pożegnalne wygłosili: ksiądz Infułat, Prezes Związku AK, Prezes Związku Sybiraków.

Odszedł od nas, ale w naszej pamięci pozostanie żywy. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

Prezes Koła ZS w Międzyrzeczu Podlaskim
Anna Szafrańska
źródło: Strona Sybirak

- [powrót] -