1. Adalbert Kostecki (lat 24) w 1907 r., Anna Kostecka (lat 33) w 1921 r., Michał Kostecki (lat 35) w 1921 r. i Władysława Kostecka (lat 8) w 1921 r., wszyscy z Krakowa, wyjechali do Stanów Zjednoczonych
 2. Adalbert Kostecki (lat 34) w 1901 r., Hryhorz Kostecki (lat 11) w 1911 r., obydwaj z miejscowości Łosie, gm. Ropa, wyjechali do Stanów Zjednoczonych
 3. Adam Kostecki (*1868 - 1937) i Maria Kostecka (*1873 - 1939), pochowani na starym cmentarzu w Kałuszu. Cecylia Kostecka, (*29.05.1905), córka Adama Kosteckiego i Marii Stromich, żona Jana Delwo. Mieli 2 córki.
 4. Adam Kostecki i Katarzyna z Zaliwskich, mieli syna Franciszka (* 07.08.1871 r. w Międzyrzecu Podlaskim.
 5. Adam Kostecki (*1913), syn Józefa, deportowany w 1940 r. z obwodu lwowskiego do obwodu archangielskiego i tam w 1941 r. aresztowany.
 6. Adam Kostecki, urodzony przed II Wojną Światową w Lesku, jego dziadek pochodził z Drohobycza
 7. Adam Jerzy Kostecki, plutonowy pchor., PSZ, odznaczony VM V kl. za wojnę 1939-1945.
 8. Adela z Kosteckich, lat 72, wdowa po Apolinarym Falk-Regulskim, zmarła 13 marca 1933 r., pogrzeb z kościoła Najświętszego Zbawiciela na Powązki do grobu rodzinnego.
 9. Albert Kostecki, piwowar w 1632 r. otrzymał obywatelstwo Lwowa.
 10. Aleksander Kostecki (*1879), syn Aleksandra, zginął w 1940 r. na Ukrainie.
 11. Aleksander Kostecki (lat 32) w 1907 r., Wasyl Kostecki (lat 22) w 1906 r. i Łucja Kostecka (lat 30) w 1913, wszyscy z miejscowości Medynia k/Łańcuta, wyjechali do Stanów Zjednoczonych.
 12. Alfred Kostecki (*1912), syn Stefana, aresztowany w 1940 r. w obwodzie tarnopolskim.
 13. Alicja Kostecka (*ok. 1928 - 15.08.1944), psedonim "Strzała", łączniczka zgrupowania "Chrobry II", poległa na ulicy Grzybowskiej róg Waliców; pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kw. B-26.
 14. Alojza Kostecka poślubiła w 1858 r. Andrzeja Plutę (par. Okrzeja)
 15. Anatol Kostecki (1883-1908), pomocnika prystawa łódzkiej policji, pochowany na cmentarzu prawosławnym w Łodzi
 16. Andro Kostecki (lat 33) z miejscowości Wiszenka, pow. Mościska, woj. lwowskie, wyjechał w 1910 r. do Stanów Zjednoczonych
 17. Andrzej Kostecki (*1773 Hałychyna na Ukrainie), ożenił się w 1802 r. z Marią i miał z nią córkę Aleksandrę (* 1803 Borynichi na Ukrainie).
 18. Andrzej Kostecki (*1883), syn Władysława, aresztowany w 1940 r. w obwodzie wołyńskim.
 19. Andrzej Kostecki (*ok. 1932 - 07.03.2006), pułkownik w stanie spoczynku, pseud. "Kostek", uczestnik Powstania Warszawskiego jako "Syn Pułku" w Baonie "Sowiński", odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, i innymi.
 20. Andrzej Kostecki (lat 30), Jędrzej Kostecki (lat 28) i Józefa Kostecka (lat 21), wszyscy z miejscowości Liplas, pow. wielicki, wyjechali w latach 1907-1909 do Stanów Zjednoczonych.
 21. Andrzej Kostecki (lat 28) w 1906 r., Andrzej Kostecki (lat 33) w 1912 r. i Mikołaj Kostecki (lat 25) w 1914, wszyscy z miejscowości Malów, pow. dubieński, wyjechali do Stanów Zjednoczonych.
 22. Andrzej Stanisław Kostecki, pseud. "Zjawa", kpr. podch. AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, walczący w Dyonie Motorowym, ciężko ranny w dniu 31.08.1944 r. Po upadku powstania, jeniec stalagu pod Hamburgiem. Po wyzwoleniu wrócił do Polski.
 23. Aniela Kostecka (lat 18) z miejscowości Jadowniki, gm. Brzesko, wyjechała w 1912 r. do Stanów Zjednoczonych
 24. Aniela Kostecka, 1884, 1912, pielęgniarka lub położna w Wieliczce
 25. Anna Kostecka (*1795), córka Michała, lat 16; mieszkająca u S. S. Dominikanek w Kamieńcu Podolskim.
 26. Anna Kostecka, zmarła 06.01.1878 r.; pozostawiła siostrę; została pochowana na Powązkach.
 27. Anna Kostecka (lat 35), Piotr Kostecki (lat 19), Julia Kostecka (lat 9), Stefania Kostecka (lat 2), wszyscy z miejscowości Łukanowice, pow. tarnowski, wyjechali w 1911 r. do Stanów Zjednoczonych
 28. Antoni Jan Kostecki, syn Michała Onufrego, wyznania rzymsko-katolickiego; mieszkaniec Kamieńca Podolskiego; w wieku 42 lat, w dniu 30.10.1848 r. wstąpił do Kamieniecko-Podolskiego Gubernialnego Gimnazjum, gdzie 27.10.1857 r. ukończył niepełny kurs nauk; 10/22 marca 1859 r. Rząd Gubernialny mianował go pisarzem przy Rządzie Gubernialnym Warszawskim; w 1863 r. był urzędnikiem kancelarii gubernatora kamieniecko-podolskiego.
 29. Antoni Kostecki (1874), syn Deodata i Rozalii Marczyńskiej, posesor pojezuicki w Suczawie, z żony Marii Lazarowicz1 miał córkę Joannę, urodzoną 20.06.1870 r. w Suczawie, ochrzczoną w parafii ormiańskiej w Czerniowcach.
 30. Antoni Kostecki (1853 - 1917); Apolonia Kostecka z domu Reüter (* 1842 - 1923); Ludwik Kostecki (* 1892 - 1971); Janina Kostecka z domu Kiulin (* 1893 - 1982), wszyscy pochowani na Powązkach (kwatera 320-III-1).
 31. Antoni Kostecki, żołnierz Mazowieckiego Szwadronu Ułanów; zginął 17.07.1918 r.
 32. Antoni Kostecki (lat 41), Antoni Kostecki (lat 40), Władysław Kostecki (lat 34), Władysław Kostecki (lat 30), Stanisława Kostecka (lat 25) i Bronisława Kostecka (lat 17), Władysława Kostecka (lat 16) Stanisława Kostecka (lat 15), wszyscy z miejscowości Lesko, pow. sanocki, wyjechali w latach 1904 - 1913 do Stanów Zjednoczonych.
 33. Antoni Kostecki (lat 26), Agnieszka Kostecka (lat 21) oraz kilkumiesięczny Józef Kostecki, wszyscy z miejscowości Parchanie, pow. inowrocławski, wyjechali w 1904 r. do Stanów Zjednoczonych
 34. Antoni Kostecki, (*ok. 1835), syn Teodora i Magdaleny Jamborskiej, mieszkaniec m. Olejów na Podolu, mąż Marii z domu Krygowskiej (1 voto). W 1867 roku mając 32 lata, jako wdowiec, ożenił się z Franciszką Kozakiewicz, ur. Zborów, zam. Beremowce. Zamiast numeru domu dla obojga wpisane: "dominium" (duża posiadłość ziemska)
 35. Bartłomiej Kostecki w roku 1705 wziął ślub z Zofią Windak w Przebieczanach (parafia Biskupice) ok. 5km od Wieliczki w kierunku Gdowa. Kosteccy nadal mieszkają w Przebieczanach.
 36. Bartłomiej Kostecki, ksiądz ormiańskokatolicki, ur. w 1840 r. w rodzinie polsko-ormiańskiej, wstąpił do zakonu mechitarzystów we Wiedniu, studia teologiczne we Wiedniu, wyświęcony w 1866 r. Za zgodą abpa Grzegorza Romaszkana przeszedł do archidiecezji ormiańskiej we Lwowie w 1879 r., wikary katedralny od 1879 r., administrator w Tyśmienicy w latach 1882-1895; dokończył w 1886 r. budowę tamtejszego kościoła parafialnego p.w. św. Kajetana, wzniesionego na gruzach spalonego kościoła. Wyjechał ze Lwowa do Wiednia w 1895 r., zachowując tytuł honorowego radcy konsystorza. Zmarł w 1920 r.
 37. Błażej Kostecki, w 1789 r. komornik w Masłowie, wsi rządowej położonej w woj. świętokrzyskim
 38. Bolesław Kostecki, pseud. "1457" lub "Marcin", porucznik AK; żołnierz batalionu "Gustaw-Harnaś", uczestnik powstania warszawskiego; zmarł 25.06.1983 r.; pozostawił żonę i brata.
 39. Bolesław Kostecki, w latach 1940-1946 przebywał na zesłaniu w ZSRR, pracował w sowchozach Ciopsa, Opotna, repatriowany w 1946 roku do Polski.
 40. Bonawentura Kostecki, lat 25, urodzony w Kozłowinie, syn bezmężnej Marianny Kosteckiej, wyrobnicy w Krągli, wziął ślub z Józefą z Maciejewskich Pacholską w 1865 r. W 1865 r. zmarła Władyslawa, córka Bonawentury i Józefy, małżonków Kosteckich. W dniu 04 listopada 1870 r. w Krągola, urodziła się Cecylia, córka Bonawentury, lat 30, kowala, i Józefy, małżonków Kosteckich.
 41. Bonawentura Kostecki, urodzony w 1841 r.; uczestnik powstania styczniowego; w 1928 r. zamieszkały we wsi Królików.
 42. Bonawentura Jakub Kostecki (zakonne: Cyprian) OFM Ref - (* 14.07.1820) w Bogucinie k/ Włocławka, parafia Szpital Górny; syn Piotra i Jadwigi z Lamparskich. Szkoła w Płocku. Do zakonu reformatów w Węgrowie wstąpił 14.07.1836. Święcenia kapłańskie otrzymał 30.07.1843 w Katedrze w Płocku od bp. Antoniego Fijałkowskiego, sufragana płockiego. Przebywał w klasztorze reformatów we Włocławku i uczył w "szkole elementarnej" i "rzemieślniczo-niedzielnej". Ze względu na konieczność utrzymania matki-wdowy (ojciec zmarł 28.12.1843) otrzymał zwolnienie z zakonu 7.06.1845. Przyjęty do kleru diecezjalnego przez bp. Macieja Tomaszewskiego. Najpierw był wikariuszem par. Dobryszyce-już od 21.08.1845 do 10.10.1847, potem w par. Kłomnice - od 10.10.1847 do 21.06.1848, następnie przy kościele filialnym Węglewice, należącym do par. Cieszęcin - od 21.06.1848.Obowiązki proboszcza w par. Kliczków Mały pełnił od 10.12.1850 do 31.05.1861(inst. 1858), obowiązki administratora par. Złoczew - od 31.05.1861 do25.06.1874, a od 25.06.1874 administratora par. Blizanów, gdzie zmarł 3.10.1907. Nekrolog w Kronice Diecezji Kujawsko-Kaliskiej 1:1907, s. 322-323." W Złoczewie, małym miasteczku, troskliwy proboszcz miejscowy, ks. Cyprian Kostecki, kapłan prawdziwie według ducha Bożego, (który będąc plebanem na największym [prawdopodobnie pomyłka - najmniejszym, zob. s.141] w całej diecezji tutejszej beneficium w Kliczkowie, prawie cudu dokonał w naprawie i ozdobie aparatów i całej zakrystii), obecnie, odebrawszy zniszczony kościół w Złoczewie, krząta się o danie mu nowego dachu, a tymczasem nie przestaje naprawiać aparatów i zdobić ołtarzy." P Kat 1867, s. 126" W Złoczewie przy porządku w zakrystii a schludności w kościele i ozdobie cmentarza, już w tym roku będą dawać nowy dach na całym kościele. Proboszcz zaś już przyjmuje datki na złocenie ołtarzy." Z Dekanatu Sieradzkiego w Kaliskiem. P Kat 1868, s. 540" W Złoczewie mają dawać cały dach nowy, a potem dopiero cały kościół wewnątrz odświeżać. Koszta przez Rząd zostały zatwierdzone i licytacja odbyta. Czekamy tylko na wywiązanie się Sz. Minuslicytanta z przyjętej nasię ofiary. (...) otworzył w swym domu czeladzi rzemieślniczej wstęp w każdą niedzielę i święto. Przepędza z nimi całe wieczory na czytaniu dobranych książek, śpiewaniu pieśni i moralnych rozmowach. Nie toż nawet, by im uprzyjemnić wieczór z własną szkodą poda im szklankę czystej herbaty. To też zmieniła się postać tego ustronnego miasteczka. Czeladź tamtejsza nie zna pijaństwa i tańców nocnych." Z dekanatu Sieradzkiego P Kat 1869, s. 333 Złożył na spalony kościół w Irkucku 3 rs. 30 kop. P Kat 1880, s. 14 Jednym z niestrudzonych pracowników na niwie Pańskiej jest kapłan, którego pięćdziesięcioletnią rocznicę wyświęcenia na kapłana obchodziliśmy w niedzielę dziewiątą po Świątkach, w Blizanowie, dekanacie kaliskim. Tym cichym, pokornym, pobożnym sługą Bożym - ks. Cyprian Kostecki. Dość wejść do schludnie utrzymanego kościółka, dość przypatrzeć się pobożności wiernego ludu, dość spojrzeć na wzorowy porządek, jaki panuje wszędzie, aby się przekonać, że gorliwie Jubilat pracował i pracuje w parafii. Toteż nic dziwnego, że zyskał miłość i uszanowanie wiernego ludu, że zyskał też miłośći uszanowanie konfratrów dekanalnych, którzy zebrali się licznie, aby uczestniczyć w uroczystości i wręczyć Jubilatowi kielich srebrny, złocony, jako dar całego dekanalnego duchowieństwa. Serdeczne życzenia złożyli Jubilatowi obecni i nieobecni kapłani, pomiędzy którymi szczególnie list, od również jubilata, ks. prałata Kobylińskiego, wszystkich obecnych rozrzewnił. Naukę odpowiednią do uroczystości w czasie sumy, wygłosił ks. Mejer, proboszcz ze Stawiszyna, a ceremonii jubileuszowych dopełnił ks. Patocki, proboszcz z Opatówka. Ks. J. B. S. P Kat 1893, s. 651.Prenumerował "Przegląd Katolicki" 1903.
 43. Bronisław Kostecki (*1899), syn Stanisława, aresztowany w 1940 r. w obwodzie tarnopolskim.
 44. Bronisław Kostecki, (*07.04.1923 Podhajce - 17.07.2007 Warszawa); syn Władysława (*10.05.1885 Nowosiółka - 25.09.1950 Jawor) i Rozalii z Bobowskich, wnuk Izydora (*1840 - 1926) i Wiktorii z Brzozowskich (zm. 1948), który miał kilkoro rodzeństwa, m. in. brata Szymona.
 45. Cyryl Kostecki (1989), syn Józefa, wnuk Stanisława, mieszkaniec Grybowa (dawniej: Zmilno), pochodzi z rodziny wywodzącej się z Krużlowej. Rzekomo spowinowaceni m. in. z następującymi rodzinami: Sapalski, Potocki, Krzeszowski, Jaworecki, Górski, Pieniążek i Rechlewski. W metrykach kościelnych z końca XVIII w., parafii Krużlowa Wyżna, widnieją osoby o nazwisku Kostecki. Karol Kostecki (* ok.1750) » Wojciech (* ok.1780) » Marcin (ok. 1810) » Józef (ok.1840) » Stanisław (ok. 1870) » Józef (ok. 1900) » Cyryl (ok. 1930).
 46. Czesław Kostecki (*21.03.1901 - 15.04.1964), pochowany na Powązkach (kwatera 180-III-6).
 47. Czesław Kostecki (*1921), syn Bolesława, aresztowany w 1944 r. w obwodzie wileńskim i osadzony w obozie w Stalinogorsku. W 1946 r. repatriowany do Polski, osiadł w Młynarach, w powiecie pasłęckim. Prawdopodobnie, to jego syn - Leszek, ukończył w połowie lat 70-tych XX wieku Technikum Agrolotnicze w Karolewie.
 48. Czesław Kostecki, urodzony w Nowej Wilejce, syn Dominika i Zofii z d. Szpak. Miał dwóch braci: Witolda (*1919) i Mieczysława (*1922)
 49. Czesław Kostecki i Józef Kostecki, mieszkańcy Leska przed II Wojną Światową
 50. Czesława Kostecka (*ok. 1909 - zm.1976), urodziła się w Międzyrzecu Podlaskim. Została aresztowana w dniu 20.01.1941 r., wraz z mężem i trzema, za udział w pracy dywersyjno-wywiadowczej powiązanej z kolportażem antyhitlerowskiej prasy i osadzona w więzieniu Gestapo w Radzyniu Podlaskim. Następnie trafiła na Zamek Lubelski i po ośmiu miesiącach tortur moralnych znalazła się w obozie koncentracyjnym Ravensbrück z wyrokiem śmierci. W obozie nazywano ją "Murzynkiem". Nadano jej i wytatuowano numer 7688, który potem został przymusowo usunięty operacyjnie. W dniu 07.10.1942 r. jej nogi zakażono obrzękiem złośliwym, używając złośliwych szczepów bakteryjnych. Czesława, 33 letnia wówczas kobieta, przeżywała nie tylko własny dramat. Dręczył ją lęk o los męża i braci, o których rozstrzelaniu jeszcze nie wiedziała, oraz niepokój matki o dzieci w wieku 4, 9 i 11 lat, pozostawionych pod opieką babci staruszki. W dniu 18.05.1945 r. powróciła do Polski.
 51. Dionizy Kostecki (lat 48) z Warszawy, wyjechał w 1920 r. do Stanów Zjednoczonych
 52. Dionizy Kostecki, ur. 09.10.1871 r. w Trembowli; po ukończeniu nauk gimnazjalnych i przerwaniu studiów uniwersyteckich wyemigrował w 1908 r. do Stanów Zjednoczonych, a stamtąd do Meksyku, gdzie zajmował się rolnictwem tropikalnym i doświadczalnictwem doświadczalnictwem zakresu uprawy roślin tropikalnych, pozostając w kontakcie z rządowymi stacjami doświadczalnymi w koloniach afrykańskich, australijskich i południowo-amerykańskich; w latach 1918-1919 pracował w "Dzienniku Związkowym" w Chicago. Po powrocie do kraju opisał swoje przeżycia i doświadczenia w następujących opracowaniach: "Północna Rodezja w nowej fazie rozwoju" [w:] Morze, 1932, nr 2 i w "Kalendarzu Morskim i kolonialnym" za rok 1933.
 53. E. Kostecki (*1924), pracował w Krakowie jako dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej.
 54. Edward Kostecki, student prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w 1927 roku członek zarządu Koła Akademickiego Ziemi Lubaczowskiej.
 55. Edward Kostecki, w dniu 16.03.1937 r. pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Niepodległości "za pracę w dziele odzyskania Niepodległości".
 56. Edward Stanisław Kostecki (*1901), syn Piotra, aresztowany w 1941 r. w obwodzie stanisławowskim.
 57. Edward Kostecki (lat 27) w 1909 r. i Poranka Kostecka (lat 20) w 1913 r., obydwoje z miejscowości Sokołów, wyjechali do Stanów Zjednoczonych
 58. Elżbieta Kostecka poślubiła Jana Pozerskiego. W dniu 16.09.1799 r. Elżbieta, jako wdowa, bierze ślub z Piotrem Świątkowskim. Półwieś Zwierzyniecka k/Krakowa, par. rzymskokatolicka p. w. Najświętszego Salwatora.
 59. Emilia Kostecka, (*1867), zatrudniona w Sandomierzu jako nauczycielka języka niemieckiego.
 60. Emilia Leskovitsowa z Kosteckich, (*1862 - zm. 28.12.1895 r.), pochowana na cmentarzu w Kałuszu
 61. Eugeniusz Kostecki (*07.06.1907 Warwaryńce), szewc, syn Jana i Michaliny z Kruszelnickich, mąż Józefy Panek, gospodyni prof. W. Dobrzanieckiego; aresztowany wraz z profesorami lwowskimi przez Niemców i rozstrzelany we Lwowie w dniu 04 lipca 1941 r. Jego synem jest Zbigniew (* 27.08.1941) we Lwowie, lekarz medycyny w Krefeld, działacz polonijny w Niemczech. Zbigniew, żonaty z Danutą z d. Schleifer, ma dzieci: Pawła (*1969) i Monikę (*1976).
 62. Eugeniusz Kostecki (*1907), syn Filipa, aresztowany w 1940 r. w obwodzie tarnopolskim.
 63. Eustachy Kostecki (*1913), syn Jana, aresztowany w 1940 r. w obwodzie lwowskim.
 64. Ewa Kostecka (lat 16) z miejscowości Torki k/Medyki, pow. przemyski, wyjechała w 1910 r. do Stanów Zjednoczonych
 65. F. M. Kostecki, sędzia działający na terenie powiatu buczackiego, aresztowany w 1916 r.
 66. Franciszek Ksawery Kostecki, b. kierownik pociągów PKP, emeryt i obywatel osiedla Ursus, zmarł 30 marca 1933 r. w wieku lat 63, pogrzeb 2 kwietnia na cmentarzu miejscowym. Żona, córka, syn, synowa, zięć i wnuk.
 67. Fedko Kostecki (lat 39) z miejscowości Jezierna, pow. zborowski, wyjechał w 1905 r. do Stanów Zjednoczonych
 68. Feliks Kostecki, leśniczy z powiatu sokolskiego, guberni grodzieńskiej, asesor kolegialny; jako osoba "nieprawomyślna pod względem politycznym", za wspieranie powstańców w 1863 r., został zesłany w 1864 r. do guberni woroneskiej, pod nadzór policji.
 69. Feliks Kostecki, wychowywał się na Wołyniu koło Kowla. Patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny wyniósł z domu rodzinnego. W październiku 1939 r. jako czternastoletni chłopiec został zaprzysiężony w szeregach ruchu konspiracyjnego "Siły Zbrojne Polski". Przyjął pseudonim "Lech", którym posługiwał się przez cały okres okupacji sowieckiej i niemieckiej, w czasie pracy konspiracyjnej w ZWZ-AK, jak i później w oddziałach partyzanckich jako dowódca drużyny zwiadu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, z którą przebył cały szlak bojowy od Wołynia poprzez Polesie na Lubelszczyźnie, gdzie w lipcu 1944 r. został wraz z całą dywizją rozbrojony przez Armię Czerwoną. Będąc partyzantem, został awansowany do stopnia kaprala i odznaczony Krzyżem Walecznych. Po rozbrojeniu wstąpił w Lublinie do Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny przybył na Dolny Śląsk. W 1946 r. organizował ochronę pożarową. W 1953 r., gdy ukończył oficerską szkołę pożarniczą został przeniesiony do Wrocławia, gdzie dosłużył się stopnia podpułkownika pożarnictwa. W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Jest autorem książki pt. "A matki wciąż płaczą..." wydanej we Wrocławiu w 2005 r.
 70. Feliks Romuald Kostecki, obywatel m. Piastów, zmarł 22.02. 1934 w wieku 58 lat; został pochowany na Powązkach.
 71. Feliksa Kostecka (*29.05.1902 Warszawa - zm. 20.05.1975 Sieradz), córka Jana i Konstancji z d. Malinowskiej. Ojciec był zatrudniony na kolei. Miała 2 braci, znacznie starszych od siebie. Uczęszczała do Prywatnej Szkoły Żeńskiej Wandy Possett w Warszawie. Naukę przerwała z powodu wybuchu I wojny światowej i wywiezienia ojca do Rosji. Po jego powrocie w 1917 rozpoczęła naukę kroju i szycia. Zakończenie nauki zbiegło się ze śmiercią matki, wobec czego musiała zająć się prowadzeniem gospodarstwa domowego. 5 IV 1926 zawarła związek małżeński z Ignacym Kosteckim (1878-1941), również zatrudnionym na kolei, który zmarł w czasie II wojny. Po wojnie spotkała się z s. Anielą Olszewską-Graudenberg, Urszulanką SJK, i przez nią nawiązała kontakt ze zgromadzeniem, do którego została przyjęta, mając 46 lat, w Sieradzu. Tam też spędziła całe życie zakonne, pełniąc obowiązki intendentki oraz załatwiając sprawy, wymagające dalekich przejazdów kolejowych (miała bezpłatny bilet). Odznaczała się wielkim poświęceniem i gorliwością. Pogodna, dobra, pobożna, życzliwie podchodziła zarówno do sióstr, jak i do osób świeckich. Mimo choroby nadciśnieniowej i cukrzycy pracowała do ostatnich prawie dni życia. Zmarła po krótkiej chorobie, gotowa do wypełnienia Bożych planów, pełna wdzięczności wobec Boga i Zgromadzenia. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Sieradzu.
 72. Franciszek Kostecki, ochrzczony w dekanacie Wileńskim.
 73. Franciszek Kostecki, urodzony w 1740 r. w Rzemieniu k/Mielca w Rzeszowskiem i Katarzyna Kostecka, urodzona w 1766 r. w Rzemieniu, żona Jana Kopery.
 74. Franciszek Kostecki, komendant więzienia na Lesznie w 20-tych latach XIX wieku.
 75. Franciszek Kostecki, litograf; pracował w Instytucie Litograficznym Szkolnym w Warszawie istniejącym w latach 1819-1831.
 76. Franciszek Kostecki, ksiądz, kommendarz parafii dmosińskiej (1841).
 77. Franciszek Kostecki, w 1863 r. liczący 28 lat, mieszczanin z Maciejowic, kawaler; za udział w powstaniu sądzony w Lubelskim Oddziale Wojskowym; więziony w cytadeli warszawskiej; wysłany 14.05.1864 r. do Pskowa, a stąd, na mocy decyzji MSW na 4 lata do Kurskiej kompanii (ros. roty) aresztanckiej.
 78. Franciszek Kostecki, urodzony około 1850 r., syn Jana i Ksawery Michałowskiej; intendent Warszawskiego Schronienia Starców Św. Ducha i N. M. Panny; umarł 30.01.1898 r. w Warszawie.
 79. Franciszek Kostecki, zmarły w 1909 r. w wieku 28 lat; Katarzyna Kostecka, zmarła w 1917 r. w wieku 82 lat, pochowani na Powązkach (kwatera 288-II-2).
 80. Franciszek Kostecki, urodzony w 1892 r., pracował w Częstochowie jako nauczyciel przyrodoznawstwa.
 81. Franciszek Kostecki, urzędnik Izby Obrachunkowej, zmarł 14.04.1912 r. w wieku 38 lat; został pochowany na Powązkach.
 82. Franciszek Kostecki ze wsi Tursko k/Pleszewa, z małżonki Marianny, miał córkę Agnieszkę, która w dniu 22.01.1806 r. poślubiła w Kaliszu Wincentego Kaliksta Bonakowskiego, syna urodzonych Ignacego i Anny z Werezyuszy, małżonków pochodzących z dawnego powiatu różańskiego.
 83. Franciszek Kostecki, (*07.03.1889 Warszawa), burmistrz miasta Włochy. W 1935 r. wybudował willę nazwaną "Jasny Dom", którą tuż przed wybuchem II Wojny Światowej sprzedał Piekarskiemu. Po wojnie mieściło się w jej murach więzienie NKWD. Podczas okupacji został aresztowany przez Niemców za pomoc udzielaną Żydom. Zmarł w dniu 16.02.1943 r., jako więzień Oświęcimia.
 84. Franciszek Kostecki, nauczyciel przyrody w liceum w Częstochowie, zatrzymany przez Niemców jako zakładnik 04.09.1939 r.
 85. Franciszek Kostecki, podpisany pod wykazem zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego, datowanym na 06/18 luty 1836 r.
 86. Franciszek Kostecki (lat 23) z Warszawy, wyjechał w 1909 r. do Stanów Zjednoczonych
 87. Franciszek Kostecki (lat 23) z miejscowości Lubanie, pow. włocławski, wyjechał w 1909 r. do Stanów Zjednoczonych
 88. Franciszek Kostecki, syn Leona, felczer weterynarii, ppor. w 3 Berlińskim Pułku Piechoty LWP, od 15.06.1943 r. kierownik ambulansu weterynaryjnego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem "Za Pobiedu".
 89. Franciszek Kostecki, syn Leontieja, felczer weterynarii, ppor. w 3 Berlińskim Pułku Piechoty LWP, kierownik ambulansu weterynaryjnego (15.06.1943 r. - ?), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem "Za Pobiedu".
 90. Franciszek Kostecki (*1874 Wieliczka) jest wymieniony z Anną Grochal (*1890 Wieliczka) w księdze zapowiedzi w Jaśle z 1916 roku
 91. Franciszek Kostecki (*1890 Wyciąże) wymieniony z Marią Pastorek (*1892 Morawka) w księdze zapowiedzi w Jaśle z 1919 r. Wincenty Kostecki, mieszkaniec miejscowości Wyciąże k/Krakowa, w latach 1862-1866 toczyła się po nim sprawa spadkowa
 92. Franciszek Kostecki (zm. 1934), pochowany na cmentarzu rzymsko-katolickim w nieistniejącej już wsi Binduda n/Bugiem
 93. Grzegorz Kostecki (lat 40) w 1912 r. i Zofia Kostecka (lat 22) w 1913 r., obydwoje z miejscowości Mikulince, pow. tarnopolski, wyjechali do Stanów Zjednoczonych
 94. Helena Kostecka, (*1884), zatrudniona we Lwowie jako nauczycielka geografii.
 95. Helena Kostecka (lat 30), Jerzy Kostecki (lat 9) oraz Witold Kostecki (lat 8), wszyscy z miejscowości Brody, woj. tarnopolskie, wyjechali w 1909 r. do Stanów Zjednoczonych
 96. Hipolit Kostecki, sekwestrator powiatu łukowskiego w połowie XIX wieku.
 97. Ignacy Kostecki z Mysłowic, uczestnik Powstania Śląskiego.
 98. Irena Kostecka, (*1922) córka Mikołaja, internowana w obozie dla żołnierzy AK w Borowiczach.
 99. Izydor Kostecki, zmarły 26.08.1928 w wieku 76 lat w Podhajcach, żonaty z Wiktorią z Brzozowskich.
 100. J. Kostecki (*1929), geometra w Czortkowie na Podolu.
 101. Jacek Kostecki, syn Wojciecha i Moniki, wystąpił o podział majątku po śmierci rodziców (1904) do Sądu Gminnego 1-go Okręgu powiatu miechowskiego.
 102. Jakub Kostecki (*1733), leman w Płowężu, powiat brodnicki.
 103. Jakub Kostecki, proboszcz lubelskiej parafii prawosławnej, był jednocześnie przewodniczącym Ukraińskiego Komitetu Pomocy w Lublinie. W 1943 r. został zmuszony do opuszczenia parafii.
 104. Jakub Kostecki, włościanin, z Heleną Kulisiówną (Kulczycką?) miał dzieci:
 105. Jan Kostecki, (*1877 - 1960) syn Adama i Katarzyny z Gaszewskich, mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego, miał synów: Henryka, Adama, Mariana, Feliksa, Edwarda, Wacława, Witolda i Stefana. Z nich, Henryk (*03.01.1921), jako komendant okręgu AK, był w 1944 r. aresztowany przez NKWD i został internowany w obozie dla żołnierzy AK w Borowiczach. W 1946 r. powrócił do Polski i osiadł w Warszawie, gdzie ożenił się z Krystyną z d. Orczyk i miał 2 dzieci: Andrzeja i Zofię za Markowskim. Zmarł w 1991 r. na zawał serca. Adam, jego bliźniak, mieszkał w Poznaniu i zmarł w 2001 r. Marian (*1923), ich brat, także był internowany w obozie dla żołnierzy AK w Borowiczach. Wrócił do Polski w 1946 r. i był prezesem Oddziału Związku Sybiraków. Feliks ma wnuka Tomasza Kosteckiego księdza w Międzyrzecu Podlaskim. Andrzej, ożenił się z Iwoną, z którą ma dzieci: Joannę za Galeckim, Monikę i Krzysztofa. 
 106. Jan Kostecki, pochodził ze wsi Wólka Orłowska. Ukończył przed II Wojną Światową gimnazjum w Krasnymstawie, potem medycynę we Lwowie. Podczas okupacji był lekarzem na Zamku w Lublinie i w obozie na Majdanku. Po wojnie osiadł prawdopodobnie w woj. łódzkim. Ożenił się z Haliną z d. Wnuk. Umarł na skutek obrażeń, jakich doznał po napadzie na niego dwóch krewnych więźnia, któremu rzekomo nie udzielił pomocy.
 107. Jan Kostecki (*1795), syn Eliasza; z żoną Teresą miał córkę Teklę, lat 10; mieszkaniec Kamieńca Podolskiego; umarł w wieku 45 lat.
 108. Jan Kostecki, ksiądz grecko-katolicki w Knyszynie w 2 połowie XVII wieku.
 109. Jan Kostecki, syn Piotra, kawaler, w 1864 r. liczący 28 lat, włościanin ur. we wsi Roszak (?), powiat gostyniński, gubernia warszawska; był w oddziale Dobrowolskiego i Pawełka; skazany w Warszawie na 2 lata rot aresztanckich, wysłany 15.07.1864 r. do Pskowa, a 18.10.1864 r. wcielony do archangielskiej roty aresztanckiej; w dniu 26.08.1866 r. odprawiony na Sybir na osadzenie.
 110. Jan Kostecki, unita z parafii Międzyrzec [Podlaski], aresztowany w 1866 r. na rozkaz naczelnika powiatu radzyńskiego za odmawianie różańca i śpiewanie polskich pieśni religijnych.
 111. Jan Kostecki, w 1866 r. liczący 22 lata, mieszczanin z powiatu nowogrodwołyńskiego; był w oddziale; sądzony w Kijowie w 1866 r.; skazany na 1 rok rot aresztancich i następnie na osadzenie, na Syberii.
 112. Jan Kostecki, kolejarz, miał kilkoro rodzeństwa. Pochodzili z okolic Kałusza i Stanisławowa. Jego synami byli: Marian (*1886 - 1972); Czesław; Michał; Zenon; i Bronisław. Do 1936 r. mieszkali w Stanisławowie. Z nich, Marian, żonaty z Olgą Dowchaniuk, miał syna Karola Kazimierza (*27.02.1917 Stanisławów - 1998 Wrocław), pseud. Drwal, Kostek, Kostka, ppor. w kampanii wrześniowej 1939 r. i por. AK w Obwodzie AK Tomaszów Lubelski, w latach 1944-1947 dowódcę grupy partyzanckiej, aresztowanego i więzionego do 1956 r., odznaczonego dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu VM, żonatego z Antoniną Folusiewicz. Michał miał synów: Ryszarda (zm. 1933) i Roberta (zm. 1943). Rodzina ta miała świadomość pochodzenia włościańskiego.
 113. Jan Kostecki (*1802), duchowny kościoła greko-katolickiego, absolwent uniwersytetu w Ołomuńcu
 114. Jan Kostecki, ksiądz greko-katolicki, pracował we Lwowie jako nauczyciel matematyki i fizyki.
 115. Jan Kostecki (*1805 Odrzechowa k/Sanoka) i Anastazja Wołk (*1809 Odrzechowa), mieli dzieci: Pelagię (*1825 Odrzechowa), zamężną z Grzegorzem Palicą i Michała (*02.02.1831 Odrzechowa). Michał, żonaty z Marią Seredyńską, miał córkę Katarzynę (*25.09.1854 Odrzechowa). W 1907 roku wyemigrował do USA Andrzej Kostecki, lat 24, w 1910 roku Jan Kostecki, lat 44, a w 1912 roku Katarzyna Kostecka, lat 20, wszyscy z Odrzechowej. Rodzina wyznania greko-katolickiego.
 116. Jan Kostecki, (*1905), syn Ludwika, aresztowany w 1940 r. i osadzony w obozie w Ostaszkowie, a następnie w Twerze rozstrzelany.
 117. Jan Kostecki, (*1903), syn Franciszka, aresztowany w 1944 r. w obwodzie tarnobrzeskim i internowany w obozie w Borowiczach, z którego wyjechał w 1947 r.
 118. Jan Kanty Albert Kostecki, *ok. 1823 r., uczestnik powstania styczniowego, emigrant, członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego we Francji; członek loży masońskiej "des Philadelphes"; w 1873 r. aresztowany i odstawiony do Szwajcarii; w tym też roku działał w Galicji, ale nie podjął tam próby zorganizowania loży.
 119. Jan Kanty Kostecki, notariusz w Szczebrzeszynie w latach 1842-1851.
 120. Jan Nepomucen Kostecki, zmarł 02.05.1918 r. w Poznańskiem.
 121. Jan Kostecki z Czesławą Górecką, miał córkę Janinę Cezarynę, byłą uczennicę Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, zmarłą 25.11.1930 r. w wieku 21 lat, pochowaną na cmentarzu w Józefowie.
 122. Jan Kostecki, zmarł 17.10.1910 r. przeżywszy 33 lata; pochowany na Powązkach (kwatera 291-V-10) wraz z Lucyną Cendrowską z domu Kostecką, urodzoną w 1907 r., zmarłą 02.10.1938 r.
 123. Jan Kostecki (lat 44), Andrzej Kostecki (lat 24), Katarzyna Kostecka (lat 20) i Maryna Kostecka (lat 17), wszyscy z miejscowości Odrzechowa, pow. sanocki, wyjechali w latach 1907 - 1913 do Stanów Zjednoczonych
 124. Jan i Rozalia Kosteccy, w latach 1820-1830 właściciele nieruchomości w Łukowie.
 125. Jan Kostecki (*1920), strzelec, pseud. "Spóźniony", z p.białostockiego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
 126. Jan Kostecki, w latach 1826-1832, prezes Sądu Policji Poprawczej w Lublinie.
 127. Jan Kostecki, w 1946 r. właściciel gospodarstwa rolnego we wsi Szczypiorno, pow. kaliski.
 128. Jan Kostecki, parobek w Bijasowicach k/Oświęcimia, po wykryciu przez jego gospodarza zmian w zapisach książeczki służebnej, uciekł w nieznanym kierunku, a listy gończe na próżno wzywały go do powrotu celem wyjaśnienia sprawy.
 129. Jan Kostecki syn Feliksa (Feliks miał brata Wojciecha, który był nauczycielem w Gimnazjum w Płocku) mieszkaniec Łosic ożeniony był z Anną z Koladków. Miał dzieci:
 130. Janusz Kostecki, ppor., PSZ, odznaczony Krzyżem VM V kl. za wojnę 1939-1945.
 131. Jerzy Kostecki, adwokat, 24 maja 1933 r. w V rocznicę śmierci nabożeństwo u Św. Aleksandra. Żona, syn, synowa.
 132. Jerzy Kostecki, pporucznik, dowódca 3 plutonu w 6 Pułku Ułanów Kaniowskich.
 133. Jerzy Kostecki (*1904), syn Józefa, aresztowany w 1944 r. i więziony w obozie w Stalinogorsku, skąd wyjechał w 1945 r.
 134. Jerzy Kostecki (*1907), syn Aleksego, aresztowany w 1940 r. w obwodzie tarnopolskim.
 135. Jędrzej Kostecki -> Jan -> Edward -> synowie: Jerzy Andrzej (2003), żonaty z Anną Kostrz; Józef Edward; Zbigniew Józef. Rodzina wyznania rzymsko-katolickiego, z okolic Lwowa.
 136. Józef Kostecki, syn Walentego, w 1863 r. liczący 25 lat, chłop ze wsi Mroków, gubernia warszawska; był w oddziale; skazany w Warszawie na 2 lata roty aresztanckiej; wysłany 29 września 1864 r. w 41 partii, na mocy decyzji MSW do orłowskiej roty aresztanckiej; pozostawił żonę i dzieci.
 137. Józef Kostecki, urodzony w 1843 r.; uczestnik powstania styczniowego; w 1924 r. zamieszkały w Łowiczu.
 138. Józef Kostecki (*1861), student, rewolucjonista.
 139. Józef Kostecki (*1879), rewolucjonista.
 140. Józef Kostecki, urodzony w 1882 r., zatrudniony w Mysłowicach jako nauczyciel rysunków i kaligrafii.
 141. Józef Kostecki, w latach 1958-1961, Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie.
 142. Józef Kostecki, syn Stanisława, (*1914), internowany w obozie dla żołnierzy AK w Borowiczach.
 143. Józef Kostecki (*ok. 1785), gospodarz we wsi Kościelnica, gmina Uniejów, w 1816 r. ożenił się z Salomeą Waliszewiczówną.
 144. Józef Kostecki, proboszcz parafii unickiej w Lutowiskach. Starał się być pasterzem dla obu obrządków katolickich, ponieważ najbliższe kościoły rzymsko-katolickie znajdowały się w Polanie i w Łomnej (dziś po stronie Ukrainy). Kiedy w 1898 r. w Lutowiskach wzniesiono nową cerkiew unicką, między innymi wysiłkiem Polaków i Żydów, podczas jej poświęcenia przybyły z Przemyśla biskup greckokatolicki Konstanty Czechowicz przywitał się z Żydami, pominął Polaków i przywitał się z Rusinami. Widząc to ksiądz Józef Kostecki w swojej mowie powitalnej przed nabożeństwem podkreślił wielki wkład finansowy Polaków i ich zaangażowanie własną pracą przy budowie nowej świątyni, lecz ks. Biskup w kazaniu podziękował tylko majstrowi Hucułowi, Rusinom i proboszczowi pomijając Polaków. To bolesne dla polskiej społeczności zdarzenie wzbudziło inicjatywę budowę własnej łacińskiej świątyni w miasteczku.
 145. Józef Kostecki, absolwent liceum w Sanoku w roku 1921.
 146. Józef Kostecki (*1917), syn Józefa, aresztowany w 1939 r. na Litwie i więziony w obozie w Suzdalu. W 1941 r. wstąpił do Armii Andersa.
 147. Józef (*1909) i Franciszek (*1911) Kosteccy, synowie Mikołaja, aresztowani w 1939 r. w Monasterzyskach i osadzeni w obozie w Równem. W 1941 r. wstąpili do Armii Andersa.
 148. Józef Kostecki (lat 18) w 1905 r. i Wincenty Kostecki (lat 16) w 1910 r., obydwaj z miejscowości Karolowka, pow. Borszczów, wyjechali do Stanów Zjednoczonych.
 149. Józef Kostecki (lat 26) z miejscowości Horodnica, pow. skałacki, woj. tarnopolskie, wyjechał w 1910 r. do Stanów Zjednoczonych.
 150. Józef Kostecki (lat 34) z miejscowości Bodzanowo, pow. włocławski, wyjechał w 1913 r. do Stanów Zjednoczonych.
 151. Józef Kostecki (lat 27) w 1913 r. i Stefania Kostecka (lat 17) w 1911 r., obydwoje z miejscowości Lisiatycze, woj. stanisławowskie, wyjechali do Stanów Zjednoczonych
 152. Józef Kostecki, ożenił się w Bełżycach (woj. lubelskie) w 1832 r. z Katarzyną Winiarczyk.
 153. Józef Kostecki ożenił się z Marią Moździńską (Możdżyńską, Możdżeńską), a Władysław Kostecki z Apolonią, jej siostrą rodzoną (Warszawa XIX/XX wiek). Wnuk Józefa; Wojciech był oficerem WP, a wnuczka Hanna wyszła za Wesołowskiego. Kosteccy mieszkali w Warszawie i występują w aktach metrykalnych w latach 1896, 1918 i późniejszych.
 154. Józef Kostecki, ur. 27.03.1816 r. w Warszawie, syn Józefa i Elżbiety. W powstaniu ppor. 6 pułku strzelców pieszych. Przybył do Francji 01.05.1832 r. Początkowo został skierowany do zakładu w Bourges, skąd udał się do La Rochelle. W styczniu 1833 r. idąc z La Rochelle do Le Puy znalazł pracę u kupca w Clermont Ferrand. W dniu 06.08.1834 r. potępił tu Czartoryskiego. Wyjechał stamtąd 30.01.1836 r. z zamiarem udania się do Anglii. Zaang. 15.02.1838 r. w Lille na 3 lata do Legii Cudzoziemskiej. Służył jako fizylier w Afryce w latach 1838 - 39. Zmarł 19.1.1840 r. w szpitalu w Bougie. Krosnowski błędnie podaje, że 1847 mieszkał w Caen.
 155. Józef Kostecki, w 1794 roku mieszkaniec wsi Zbyszewice, par. Żoń, pow. wągrowiecki.
 156. Józef Kostecki, ksiądz, w latach 1768-1772 proboszcz w Jaśliska
 157. Józefa z Kosteckich Kubelka, żona Ignacego, obywatela m. Warszawy, artysty muzyka, zmarła 04.10.1881 r. w wieku 69 lat; pochowani na Powązkach (kwatera 34-II-4).
 158. Józefa z Kosteckich Duda, żona Michała, zamieszkała na przełomie XIX/XX w. w par. Gołcza.
 159. Kamil Kostecki (*1907), syn Władysława, aresztowany w 1940 r. w obwodzie białostockim.
 160. Karol Kostecki wziął ślub w Izbicy Kujawskiej z Zofią Fiałkiewicz vel Fiałkowską w 1833 r. W 1839 r. zmarł w Izbicy Kujawskiej Jan Kostecki. W 1844 r. urodziła się Marianna, córka Karola, szewca w Izbicy Kujawskiej, i Zofii, małżonków Kosteckich.
 161. Karol Kostecki, w dniu 14.09.1862 r. wziął ślub z Anną Karl w kościele ewangelickim w Czerniowcach na Bukowinie.
 162. Karol Kostecki (*1927 - 1981), mgr praw, kapitan MO, mieszkał w Wieliczce, a pochodził z Dębicy lub jej okolic.
 163. Karol Kostecki (*21.11.1917 - 06.10.1995), pochowany na Powązkach (kwatera 348-4-12).
 164. Karol Kostecki, zmarły 27.03.1969 r. w wieku 66 lat i Janina Kostecka, zmarła 27.12.1973 w wieku 68 lat oraz Anna Kostecka, zmarła 28.05.1994 r. w wieku 80 lat, pochowani na cmentarzu w Rokitnie k/Błonia pod Warszawą.
 165. Karol Kazimierz Kostecki, porucznik, odznaczony Krzyżem VM V kl. za wojnę 1939-1945.
 166. Karolina Kostecka, zmarła 16.12.1880 r.
 167. Katarzyna z Rudnickich Kostecka 1882 - 1968; Stella Kostecka (symbolicznie) lat 42, zm. 1969 w Kanadzie; Paulina z Kosteckich Łuczyńska 1911 - 1982.
 168. Katarzyna Kostecka (lat 18) z miejscowości Przebieczany, pow. wielicki, wyjechała w 1913 r. do Stanów Zjednoczonych
 169. Katarzyna Kostecka, 1887, 1918, pielęgniarka lub położna we Lwowie, Pijarów 4
 170. Kazimiera Kostecka (lat 28) z Łodzi, wyjechała w 1910 r. do Stanów Zjednoczonych
 171. Kazimierz Kostecki (*1916), syn Tomasza, aresztowany w 1939 r. na Litwie i więziony w obozie w Suzdalu. W 1941 r. wstąpił do Armii Andersa.
 172. Kazimierz Kostecki (*05.05.1944 Lasy Szackie na Wołyniu).
 173. Kazimierz Kostecki, lat 45, unita, mieszczanin z Łosic, troje dzieci; ma dom i ziemię; aresztowany w Łosicach 12/24 maja 1864 r., jako tzw. żandarm narodowy; 13/25 stycznia 1865 r. sądzony przez Audytoriat Polowy; brak wyroku.
 174. Kazimierz Kostecki, zmarł w 1925 r. w wieku 67 lat; Walentyna z Dwierzyckich Kostecka, zmarła w 1908 r. w wieku 60 lat; Tadeusz Kostecki, lat 65, rozstrzelany przez Niemców na Palmirach w 1943 r.; Anna z Kosteckich Podgórska, zmarła w 1968 r. w wieku 83 lat, wszyscy pochowani na Powązkach (kwatera 195-II-8).
 175. Kazimierz Kostecki, kpt, dowódca 1 kompanii strzelców, wchodzącej w skład Morskiej Brygady Obrony Narodowej w 1939 r.
 176. Konstanty Kostecki, szewc, prawdopodobnie pochodzenia czeskiego (Kostečka), zmarły 25.08.1912 r. w wieku 84 lat, pochowany na Powązkach ( kwatera 282-VI-3). Ożeniony z Katarzyną z Sobocińskich, zmarłą 11.05.1908 r. w wieku 66 lat, pochowaną na Powązkach (kwatera 291-IV-6). Mieli dwóch synów: Kazimierza (*12.11.1887 Warszawa - zm. 02.11.1949 Częstochowa) i Stanisława (zm. 1944). Kazimierz był tancerzem, właścicielem i dyrektorem szkoły tańców w Częstochowie. Ożenił się z Heleną Szmerdt i miał z nią trzy córki: Janinę (*1920); Zofię (*1922); i Martę (*1934). Został pochowany na cmentarzu Kule (kw. 79, rząd I, grób 7). Stanisław, także był tancerzem, absolwentem warszawskiej szkoły baletowej, występował w Teatrze Wielkim w Warszawie.
 177. Leszek Kostecki (*1934 Krynica). W 1945 r. przeniósł się do Gdańska. W 1954 r. skończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdańsku i rozpoczął naukę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1955 r. przeniósł się do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w 1960 r. na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem Krystyny Łady-Studnickiej. Od 1961 r. mieszkał w Poznaniu. Ożeniony z Barbarą Houwalt, poetką i malarką. Uprawiał głównie grafikę artystyczną i malarstwo. W 1963 r. pierwsza wystawa indywidualna w BWA w Poznaniu. Uczestniczył w wystawach zagranicznych w Brnie, Sofii, Hanowerze, Budapeszcie, Moskwie, La Paz. Laureat Nagrody Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego Współorganizator i komisarz konkursów malarskich im. Jana Spychalskiego w Poznaniu. Szef ZPAP Oddziału Poznańskiego. Zmarł w 1988 r. w Poznaniu.
 178. Lucjan Kostecki (*03.05.1928 Krynica), żonaty z Czesławą Klimowicz, miał syna Tadeusza (*17.04.1960 Wereszcze Duże), żonatego z Małgorzatą Poliszuk, a ten ma córkę Annę (*13.01.1988 Rejowiec Fabryczny).
 179. Ludwik Kostecki (*1914), syn Jana, aresztowany w 1941 r. w rejonie drohobyckim.
 180. Ludwika z Kosteckich Janicka, zmarła 12.08. 1900 r. w wieku 72 lat; została pochowana na Powązkach.
 181. Ludwika Kostecka, poślubiła w Płocku w 1886 r. Władysława Szmol.
 182. Łucja z Kosteckich Maruszewska, wdowa po fabrykancie fortepianów, zm. 14.10.1854 r. w wieku lat 63, pochowana w Warszawie na cmentarzu Powązkowskim.
 183. Małgorzata Kostecka (lat 25) i Stefania Kostecka (lat 4), obie z miejscowości Piątkowa, pow. nowosądecki, wyjechały w 1907 r. do Stanów Zjednoczonych
 184. Marcin Kostecki, syn Mateusza, w 1864 r. liczący 38 lat, włościanin z Józefowa w powiecie włocławskim, guberni warszawskiej; za sprzyjanie powstańcom wysłany do guberni twerskiej, jako "przyrotnik" ("do uspokojenia kraju"); wyruszył z Warszawy 03.05.1864 r. w 32 partii; wrócił w 1865 r.
 185. Marcin Kostecki, zmarły w 1905 r. w wieku 51 lat; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w pasie 26.
 186. Marcin Kostecki (*ok. 1768), chórzysta w kościele katedralnym włocławskim, zmarł w dniu 29.08.1814 r. i został pochowany na cmentarzu św. Witalista we Włocławku.
 187. Maria Kostecka (1911, 1914), córka Aleksandra, posiadała nieruchomość o wartości 3000 rubli w Winnicy.
 188. Maria Kostecka (*16.07.1911 - 2003) Dolina (patrz: Kosteccy z Doliny) woj. stanisławowskie, córka Józefa i Katarzyny. W ośmioosobowej rodzinie Kosteckich była najmłodszą wśród sześciorga rodzeństwa. Od pokoleń rodzina Kosteckich utrzymywała się z gospodarstwa przypuszczalnie dość dużego, na którym pracowała zatrudniana służba. Maria rozpoczęła naukę w miejscowej szkole w Dolinie. Wczesna utrata matki spowodowała niemożliwość korzystania z dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej. Starsze rodzeństwo stopniowo usamodzielniło się i odeszło na "swoje". Ciężar prowadzenia gospodarstwa domowego spoczął na nieletniej Marii. W tym trudnym dla niej okresie ciężko zachorował ojciec Józef Kostecki. Nieuleczalna choroba spowodowała jego zgon. Dla kilkunastoletniej Marii stała się ta tragedia przyczyną dalszego pogorszenia się jej osobistej sytuacji. Do podupadającego gospodarstwa włączyły się jej zamężne siostry. Często bywała u swojego starszego brata Leona Kosteckiego zamieszkałego w Warężu, powiat Sokal, wówczas pełniącego służbę w Policji Państwowej. Tam też poznała swojego przyszłego męża Walentego Pusiaka, pełniącego służbę wspólnie z jej bratem. Znajomość ta zaowocowała małżeństwem w 1932 r. Siostrą Marii była Janina zam. Dobrzańska (* 11.04.1915 Dolina - 01.11. 2001 Wrocław), która została pochowana w Wójcinie.
 189. Maria Kostecka (lat 20) z miejscowości Podkamień, pow. Brody, wyjechała w 1909 r. do Stanów Zjednoczonych.
 190. Maria Kostecka (lat 44) i Jan Kostecki (lat 41), obydwoje z miejscowości Solinka, gm. Lesko, wyjechali w 1905 r. do Stanów Zjednoczonych.
 191. Marian Kostecki, sierżant pilot, PSZ, odznaczony Krzyżem VM V kl. za czyny bojowe w latach 1939-45. W 1939 roku był żołnierzem 4(64) Eskadry Bombowej Lekkiej, wchodzącej w skład Brygady Bombowej stacjonującej we Lwowie-Skniłów, a od dnia 31.08.1939 r. na lotnisku polowym Nosów k/Białej Podlaskiej. Posiadał wtedy stopień plutonowego pilota.
 192. Marianna Kostecka, zawarła ślub w Dekanacie Wileńskim.
 193. Mateusz Kostecki, prezes rady miejskiej w Dobrej w latach 1812-1816. Zmarł w dniu 10.03.1816 r. Miał syna Justyna, *ok. 1795 r., a zmarłego 05.02.1823 r. w Uniejowie.
 194. Mateusz Kostecki (*ok. 1816 Pyzdry - zm. 07.08.1843 Kalisz), mieszkaniec Pyzdr, który umarł w areszcie w Kaliszu.
 195. Mateusz Kostecki, absolwent liceum w Kaliszu w roku 1929.
 196. Melania Kostecka (lat 59) i Olga Kostecka (lat 18), obie z miejscowości Streptów, pow. kamionecki, woj. lwowskie, wyjechały w 1921 r. do Stanów Zjednoczonych
 197. Metody Kostecki (*01.04.1894 Zarudzie, gub. wołyńska), syn Nikandra, księdza [unickiego]-ziemianina; oficer armii carskiej; posiadał 2 chutory i 70 ha ziemi; w 1922 r. pozbawiony praw publicznych; w 1930 r. osadzony w więzieniu na 3 lata; w 1937 r. przebywał w więzieniu w Krasnojarsku; 06.10.1937 r. został rozstrzelany.
 198. Michał Kostetzki, żonaty z Sarą, miał syna Andrzeja (*29.11.1711 Łęgowo k/Pruszcza Gdańskiego), parafia katolicka.
 199. Michał Kostecki (lat 38) w 1899 r. i Michał Kostecki (lat 47) w 1914 r., obydwaj z miejscowości Rzemień, pow. mielecki, wyjechali do Stanów Zjednoczonych
 200. Michał Kostecki (1783), student, wykluczony przez urząd w Bełzie ze szkoły za napisanie supliki przeciw dziedzicowi Hłasce.
 201. Michał Kostecki ze wsi Nuszcze w Galicji, wyjechał w 1895 r. do Brazylii. Jego prawnukiem jest Jose Francisco Kostecki.
 202. Michał Kostecki, lat 35, leśniczy z Nowego Sioła, pow. Lubaczów, zamordowany przez UPA w czasie wyjazdu służbowego z Nowego Sioła do Horyńca. Obecnie rodzina o nazwisku Kostecki mieszka we wsi Wielkie Oczy, pow. lubaczowski.
 203. Michał Kostecki i Jan Kostecki, jeńcy z armii napoleońskiej zesłani do Omska i wcieleni do Sybirskiego Kozackiego Wojska Liniowego, którzy następnie odbywali służbę w Syberyjskim Kozackim Wojsku w okresie od 1813 do 1827 roku.
 204. Mieczysław Kostecki, prawdopodobnie mieszkał w Czortkowie. Po I wojnie światowej kupił ziemię we wsi Korsów (pow. Brody, woj. tarnopolskie). Był żonaty z Klementyną z Wolskich (zm. 29.08.1926 r.). Z tego związku urodzili się: Roman (*22.01.1906 Gogulin) i Kazimierz. Kazimierz, podobno utonął w 1938 r. Roman uczęszczał do gimnazjum w Barszczowie, później ukończył Seminarium Nauczycielskie we Lwowie, a następnie Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Po skończeniu studiów został dyrektorem szkoły specjalnej w Koźminie w Wielkopolsce. Ożenił się z Marią Wolską i miał z nią 3 córki: Krystynę (*1933 Kraków), Barbarę i Romanę. Z nich, Krystyna wyszła za mąż za Włodzimierza Durę z Poznania. W czasie okupacji rodzina Kosteckich została wysiedlona do Krakowa. Roman Kostecki został osadzony w Oświęcimiu, za prowadzenie tajnego nauczania. Przeżył obóz i po wojnie pracował w szkole, w Krotoszynie, gdzie mieszkał do śmierci. Umarł w dniu 23.02.1979 r.
 205. Mieczysław Kostecki, żołnierz AK VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego, VI Rejonu "Helenów" - Pruszków, zamordowany w dniu 14.03.1943 r. w Majdanku.
 206. Mikołaj Kostecki, syn Józefa i Weroniki Baltarowicz, urodzony 05.12.1878 r. w Srokach, powiat lwowski; wyznania rzymsko-katolickiego; sędzia, generał brygady, dowódca 23 pułku piechoty; odznaczony Krzyżem VM klasy V za 1920 r., szef Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Wojsk., naczelny prokurator. Umarł 20.03.1932 r. Z małżeństwa z Mieczysławą Florjańską, miał dwóch synów, z nich syna Czesława Józefa, urodzonego 17.05.1923 r. Pochowany został na wojskowym cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 15 A-2.
 207. Mikołaj Kostecki (*1912), syn Dymitra; aresztowany przez NKWD w dniu 29.01.1941 r.; rozstrzelany 21.07.1941 w Tarnopolu.
 208. Mikołaj Kostecki, syn Daniła; agronom; dyrektor Subtropikalnego Oddziału Wszechzwiązkowego Instytutu Hodowli Roślin; aresztowany w Suchumi w połowie 1931 r.
 209. Mikołaj Kostecki (lat 25), Aleksander Kostecki (lat 24), Julia Kostecka (lat 18), Wanda Kostecka (lat 18) i Anna Kostecka (lat 17), wszyscy z miejscowości Warwaryńce, pow. trembowelski, woj. tarnopolskie, wyjechali w latach 1907 - 1912 do Stanów Zjednoczonych
 210. Mones Kostecki (* 1919), syn Zachara, aresztowany w 1940 r. w obwodzie odeskim.
 211. Oleksa Kostecka (lat 33), Anna Kostecka (lat 18), Maria Kostecka (lat 17) i Anastazja Kostecka (lat 17), wszystkie z miejscowości Poździacz (obecnie Leszno), pow. Medyka, wyjechały w latach 1909 - 1913 do Stanów Zjednoczonych
 212. Olga Kostecka, manipulantka dyrekcyi kolei państwowej, przeżywszy lat 33 zmarła dnia 29 sierpnia 1902 r; pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w kwaterze Ł.

- Kosteccy - różni cz. 2 -