Wywiedli się od tych samych przodków, co Kosteccy h. Rogala i zostali zapisani w 1832 r. do 6 księgi szlachty guberni wołyńskiej.
Antoni Kostecki, urodzony 26.12.1752 r. (ochrzczony w tarnorudskim kościele parafialnym 21.09.1755 r.), z żony Ewy, miał syna Jana (ochrzczonego 06.12.1778 r. w tarnorudskim kościele parafialnym - zmarłego 29.12.1830 r. we wsi Dworzec).[Tarnoruda, pow. tarnopolski].
Jan, żonaty z Urszulą S(z)apińską vel Sapieską miał dzieci: Grzegorza (*ok. 1795 - †08.08.1831 r.); Jana (*ok. 1796); Konstantego (*15.03.1797; chrz. 30.03.1808 r.); Leonarda (chrz. 29.10.1810); Piotra (chrz. 10.07.1813) i Katarzynę.
Z nich, Grzegorz, żonaty z Katarzyną Sitko, miał dzieci: Andrzeja (chrz. 18.04.1827 r., par. trojanowska), Mariannę i Ludwikę. Andrzej miał synów: Bolesława i Józefata. W 1860 r. mieszkał we wsi Singóry.
Konstanty, żonaty z Anielą (Anną) Pantus, miał syna Augusta (chrz. 20.08.1829 r., par. trojanowska). Konstanty w 1860 r. mieszkał we wsi Singóry, a August w 1855 r. żył we wsi Siekieryńce.
Leonard, żonaty z Apolonią Jasińską, miał synów: Kaliksta Stefana (chrz. 13.04.1841) i Franciszka Konstantego (chrz. 13.01.1847).
Jan z synami: Grzegorzem, Konstantym, Leonardem i Piotrem oraz Jakub, syn Antoniego, byli wymienieni w 1795 r., wśród szlachty czynszowej we wsi Słobodyszcze.
W 1834 r. potomstwo Jana Kosteckiego miało mieszkać we wsi Dworzec, w powiecie żytomierskim, ale w 1853 r. Kosteckich już tam nie zanotowano.1


1 Archiv Żytomirskoj Obłasti (DAŻO), Deło о dworianskom proishоżdenii roda Kosteckich, fond 146, opis1, N3072.

- Kosteccy h. Kozieł -