Do tej rodziny należeli prawdopodobnie następujący Kosteccy:


1 A. Boniecki, op. cit., t. XIV, s. 359.

2 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349.

3 Е. Чернецкий, Правобережний гербівник, t. 1, Бiла Церква, 2006, s. 65 - Костецки (Kostecki, Костецкий) г. Корвин, В [Е.Ч.]; 1804 В [W.p.w.]; 1811 Красный Лес В [И.В.]; 1821 Торчиця Т [П.К.]; 1833 П’ятигори, Торчиця Т [Д.].

4 Przydomek mógł być utworzony od słów: Retka vel Redka – „rudy”; Retka vel Rętka – zdrobniale od Prendota vel Prandota, imienia starosłowiańskiego; „rędzina”, rodzaj gleby; Retka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim. Przydomku „Redka” używali też Hołyńscy h. Sas.

5 S. Uruski, t. VII, s. 313; CPHA we Lwowie, fond 165, opis 3, sprawa 2144 i fond 165, opis 6 a, sprawa 37.

6 Derżawnyj Archiv Żytomirskoj Obłasti (DAŻO), Deło о dworianskom prishоżdenii roda Kosteckich, fond 146, opis1, N3073, s. 70.

7 Derżawnyj Archiv Żytomirskoj Obłasti (DAŻO), Deło о dworianskom prishоżdenii roda Kosteckich, fond 146, opis1, N3070.

- Kosteccy h. Leszczyc odmieniony -