Rodzina ta zdaje się już od wieków kwitła i herbu Bróg używała, atoli nieszczęścia wojny lubo niedostatki życia dowodne ślady ich przodków zatarły”.


Tomasz Kostecki († przed 1789), biegły w prawie, od 28 lat pełniący urząd plenipotenta w królewskiej ekonomii sandomierskiej, 11.08.1768 r. otrzymał na Sejmie szlachectwo, wraz z herbem Leszczyc odm., a uwolnienie od scartabellatu w 1775 roku.1 W 1774 roku był subdelegatem, a w 1779 roku vicegerentem grodzkim sandomierskim, potem sędzią pokoju. Nosił przydomek Brogowiec, prawdopodobnie od posiadanych dóbr ziemskich Brogowiec k/Starachowic.2 Z małżeństwa, z Konstancją Mal(ł)szycką vel Małczycką, miał dzieci: Franciszka (*ok.1754); Marcina; oraz nieznaną z imienia córkę, która poślubiła Alojzego Hulewicza z Wojutyna herbu Złoto Goleńczyk. Franciszek Kostecki (*ok.1754), piszący się Leszczyc-Kostecki z Janikowa, trudnił się pisaniem w kancelariach. W 1806 roku zamieszkał w Warszawie. Był żonaty: 1 v. Dorota Rosner (†18.04.1806 Warszawa), 2 v. Tekla Lis(z)owska z d. Kowalska. Drugie małżeństwo zawarł 09.02.1809 r. w Warszawie.3 Z Teklą Lisowską miał córkę Ewę Konstancję (*26.12.1812 Warszawa).4 W tym czasie był kancelistą Wydziału IV Miasta Stołecznego Warszawy.

Tomasz Kostecki z drugiego małżeństwa z Marianną Corticelli, siostrą Szymona, szambelana królewskiego, miał syna Szymona oraz Aleksandrę, która poślubiła Ludwika hr. de Laveaux, właściciela Kobyłki i Jaglina, a po jego śmierci wyszła za mąż za Sebastiana Nieprzeckiego h. Paprzyca, właściciela Linowa.5 Tomasz i Marianna, małżonkowie Kosteccy, około 1770 roku byli właścicielami Rudy Jastkowskiej, parafia Pysznica.

Szymon Corticelli herbu własnego, obersztlejtnant wojsk koronnych, otrzymał 01.07.1765 r. indygenat polski. W 1771 roku był już pułkownikiem, a następnie generałem i szambelanem króla. W 1789 roku sprzedał swojej siostrze Mariannie, wdowie po Tomaszu Kosteckim, kamienicę przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie.6 Marianna z Corticellich Kostecka w 1796 roku uposażyła kościół w Janikowie k/Ożarowa, w powiecie opatowskim, gdzie była właścicielką dóbr ziemskich odziedziczonych po bracie.7 Natomiast, w pobliskich Jankowicach, w miejscowym dworze, Corticelli, a potem Kosteccy mieli swą siedzibę.


1 AGAD w Warszawie, Księga Kanclerska 42, s. 33-37; Sigillaty, t. 33, s. 17; Volumina Legum, fol. 802/1768; fol. 300/1775, Petersburg 1859-1860. Por. B. Trelińska, Album armorum nobilium regni Poloniae XV-XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV-XVIII w., Lublin 2001, s. 548. Tomaszowi Kosteckiemu, jako nieszlachcicowi, poprzez analogię do nazwiska istniejącej rodziny Kosteckich h. Bróg, nadano odmianę herbu Leszczyc.

2 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 350; S. Uruski, op. cit., t. VII, s. 313.

3 ASC Cyrkuł VII, akt małżeństwa nr 54/1809.

4 ASC Cyrkuł VI, akt chrztu nr 5/1813.

5 A. Boniecki, op. cit., t. XIV, s. 47, Warszawa 1911; Pamiętniki Ludwika hr. de Laveaux, wydane nakładem Tadeusza Dyakowskiego, Kraków 1879.

6 A. Boniecki, op. cit., t. III, Warszawa 1900, s. 233.

7 SGKP, t. III, Warszawa 1882, s. 401.


- Kosteccy h. Nałęcz -