Do tej rodziny należeli Kosteccy:


1 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349 – wymienia Kosteckich bez podania herbu; O. Pietruski, op. cit.; S. Uruski, op. cit., s. 312 – wymienia Kosteckich z h. Nałęcz.
2 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 348; O. Pietruski, op. cit.
3 J. S. hr. Dunin-Borkowski, J. Sewer, Rocznik szlachty polskiej, T. 2, Lwów 1883, s. 742.
4 Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1854, Warszawa 1854.
5 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 348; CPAH we Lwowie, Wydział Krajowy, Akta sądu grodzkiego bełzkiego, księga XI, s. 463, fond 165, opis 3, sprawa 2143; fond 165, opis 6 a, sprawa 29; OSAV w Wiedniu, Adels Generalia, Galizien, Fasc. IV 1 D.
6 S. Uruski, op. cit., s. 312.
7 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349 – wymienia Kosteckich bez podania herbu.

- Kosteccy h. Ostrzew -


Zdjęcia Emilii i Stefana Morawickich pochodzą ze strony Genealogia Morawickich. Bardzo dziekuję za ich udostępnienie Justyno.