1. Adam i Melchior Kosteccy (1590), synowie Krzysztofa, dziedzice Rokszyc.
 2. Albrecht Kostecki, zam. Lubochin, pow. świecki, 2 poł. XVIII wieku.
 3. Andrzej Kostecki, drugi mąż Anny Karchowskiej córki Aleksandra z Karchowa k/Leszna, w 1661 r. już nieżyjący.
 4. Anna Kostecka (*1578), dziedziczka Rokszyc w województwie sandomierskim.
 5. Antoni Kostecki, ekonom skrzydlewski (Skrzydlewo, pow. międzychodzki) w I poł. XVIII wieku.
 6. Antoni Kostecki, prokurator Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w 1 połowie XVIII wieku.
 7. Antoni Kostecki, uczestnik powstania listopadowego w stopniu kapitana; odznaczony Złotym Krzyżem VM klasy V.
 8. Barbara Kostecka (*1682), żona Wojciecha Bronisz Wiśniewskiego h. Wieniawa z Wiśniewa w pow. konińskim
 9. Feliks Kostecki (*1787), wachmistrz Juryzdyki Marszałkowskiej w Warszawie.
 10. Feliks Kostecki, porucznik policji w okresie powstania kościuszkowego.
 11. Feliks Kostecki, kapitan w 4 pułku strzelców WP, uczestnik powstania listopadowego, skazany i zesłany do m. Małmyż, gub. wiatska.
 12. Franciszek Kostecki, wziął w 1766 r. ślub w Warszawie z Katarzyną Rudnicką.
 13. Herakliusz Kostecki, zakonnik unicki, bazylianin, ukończył Kolegium Papieskie w Wilnie, był przełożonym klasztoru w Zamościu, następnie superiorem w Trembowli, a potem rektorem klasztoru w Humaniu, gdzie w 1768 r. zginął z rąk powstańców Gonty i Żeleźniaka
 14. Hipolit August(yn) Kostecki (1682), kanonik regularny (zakonny) "de Paenia".
 15. Jakub Daniel Kostecki, student Akademii Zamojskiej, zapisany na rok akademicki 1629/1630, pochodzący z województwa poznańskiego.
 16. Jakub Kostecki, zam. Tynnwalde, pow. Löbau, 2 poł. XVIII wieku.
 17. Jakub Kostecki (*ok.1728), lat 18, z miejscowości Sacrolinde, syn Franciszka i Gertrudy, przyjęty na rok szkolny 1746 do gimnazjum braniewskiego.
 18. Jakub Kostecki (1603), student w Heidelbergu, studiował m. in. teologię
 19. Jakub Kostecki (1660), ksiądz w m. Strzelewo
 20. Jan Kostecki, nobilis, rektor szkoły w Tarnobrzegu-Miechocinie, w latach 1609 - 1612.
 21. Jan Kostecki, syn Zygmunta z Gałązek Wielkich k/Kotowiecka w powiecie kaliskim, województwa kaliskiego i Katarzyny, nieszlachcianki, ochrzczony 24.06.1648 r. w parafii Droszew.
 22. Jan Kostecki, z żoną Elżbietą Trepczanką [Trepka h. Topór], w 1694 r. wziął w zastaw część Smogorzowa w województwie sandomierskim.
 23. Jan Kostecki, proboszcz greko-katolicki w Łuczycach i jego brat Tomasz, proboszcz greko-katolicki w Oleszycach, w powiecie przemyskim.
 24. Jan Kostecki, syn Symeona, wyznania prawosławnego, na zasadzie posiadania orderu Św. Włodzimierza klasy IV nr 4725 nadanego 27.05.1886 r., otrzymał przyznanie praw nowego szlachectwa w Cesarstwie Rosyjskim.
 25. Jan Kostecki, w latach 1793-1794 mieszkaniec na zamku w Szamotułach, par. Szamotuły, pow. obornicki
 26. Jerzy Stanisław Kostecki, student Akademii Zamojskiej, zapisany na rok akademicki 1639/1640, pochodzący z powiatu lubelskiego. Kosteccy, są szlachtą w ziemi lubelskiej, jest nota o jednym w księgach ziemskich lubelskich pod rokiem 1617.
 27. Jerzy Kostecki (*1683), duchowny unicki w Boguszewie k/Knyszyna, figuruje też w księgach metrykalnych w Trzciannem.
 28. Józef Kostecki (*1774), szlachcic, syn Stanisława i Anny Bylinówny [Bylina h. Odrowąż].
 29. Józef Wincenty Kostecki, urodzony w 1809 r. w Morawkach, woj. kaliskie; wstąpił w dniu 01.12.1827 r. jako ochotnik do 3 pułku piechoty liniowej; brał udział w powstaniu listopadowym w 6 pułku piechoty liniowej w randze pporucznika; ranny pod Ostrołęką; przeszedł w dniu 26.09.1831 r. z Różyckim do Galicji, internowany przez Austriaków na Morawach; w latach 1832-1836 przebywał we Francji, a stamtąd udał się do Anglii; w 1850 r. mieszkał w Alton Hauts.; w 1866 r. był członkiem Zjednoczenia Emigracji Polskiej; w 1869 r. pracował jako nauczyciel muzyki; w tym też roku otrzymał naturalizację; umarł 18.01.1881 r. na wyspie Jersey i został pochowany w Londynie na cmentarzu St. Mary's (grób nr 7835)
 30. Józef Kostecki, proboszcz parafii p. w. Wniebowzięcia NMP (fara) w Jaśle, w latach 1716-1723
 31. Józef Kostecki, ur. 27.03.1816 r. w Warszawie, syn Józefa i Elżbiety. W powstaniu ppor. 6 pułku strzelców pieszych. Przybył do Francji 01.05.1832 r. Początkowo został skierowany do zakładu w Bourges, skąd udał się do La Rochelle. W styczniu 1833 r. idąc z La Rochelle do Le Puy znalazł pracę u kupca w Clermont Ferrand. W dniu 06.08.1834 r. potępił tu Czartoryskiego. Wyjechał stamtąd 30.01.1836 r. z zamiarem udania się do Anglii. Zaang. 15.02.1838 r. w Lille na 3 lata do Legii Cudzoziemskiej. Służył jako fizylier w Afryce w latach 1838 - 39. Zmarł 19.1.1840 r. w szpitalu w Bougie. Krosnowski błędnie podaje, że 1847 mieszkał w Caen
 32. Karol Kostecki, urodzony w 1805 r. w Lacku k/Włodawy; przed powstaniem listopadowym był podoficerem 1 kompanii pozyc. artylerii p.; skierowany do Szkoły Bombardierów w Warszawie; aktywny uczestnik Nocy Listopadowej; mianowany na pporucznika 24.12.1830 r.; w powstaniu walczył w 4 kompanii lekkopieszej; odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari nr 109 nadanym 08.03.1831 r.; po upadku powstania przeszedł z gen. Rybińskim do Prus; we Francji przebywał w latach 1832-1853, początkowo w dniu 18.05.1832 r. przebywał w zakładzie w Avinion, a następnie w dniu 18.05.1833 r. został skierowany do Gueret. Zamieszkał w Felletin w departamencie Creuse, gdzie w dniu 04.08.1834 r. potępił Czartoryskiego. W dniu 12.04.1836 r. wrócił do Avinion. W marcu 1853 roku wyjechał do Tuluzy. Korzystając z amnestii w 1856 r. wrócił do Polski
 33. Katarzyna Kostecka (1833), wdowa po Franciszku Jerzykowskim, zamieszkała w Stroszkach, a 15.08.1802 r., t. j. w dniu chrztu swojego syna Józefa Bonawentury Jerzykowskiego, mieszkała w Szamotułach. Chrzestną jej syna była Krystyna Jarochowska, dziedziczka miejscowości Sokolniki Małe k/Szamotuł. W 1799 roku, G. Franciszka Kostec(z)ka de Stanibowa (?), była chrzestną Nepomuceny Emilii Jarochowskiej, ochrzczonej w par. Kaźmierz k/Szamotuł.
 34. Leon Kostecki, szlachcic z guberni kamieniecko-podolskiej, urodzony ok. 1811 r.; uczestnik powstania listopadowego; wcielony do Korpusu Syberyjskiego; aresztowany w związku z tzw. sprawą omską i karnie przeniesiony do Korpusu Kaukaskiego pod surowy nadzór władz; w 1833 r. odbywał służbę w 8 Syberyjskim Kozackim pułku liniowym.
 35. Onufry Aleksander Teresa Kostecki, lat 23, student Akademii Zamojskiej, zapisany na rok akademicki 1779/1780, szlachcic pochodzący z województwa kijowskiego, powiatu żytomierskiego, wyznania rzymsko-katolickiego.
 36. Maciej Kostecki, towarzysz sowity w 15 chorągwi Jana Duklana Grocholskiego, kasztelanica bracławskiego, wchodzącej w skład II brygady Kawalerii Narodowej w 1790 roku.
 37. Prokop Kostecki, proboszcz łosicki, proboszcz miński, kanonik warszawski; był świadkiem na testamencie Sapieżyny w 1591 r.; w 1629 r. odrestaurował kościół w Mińsku, w powiecie warszawskim.
 38. Rafał Kostecki, Benedyktyn, proboszcz kościoła parafialnego (1707 - †15.08.1709) w Mogilnie. Umarł podczas wybuchu zarazy w roku 1709
 39. Rozalia Kostecka (2 poł. XVIII w.), żona Rafała Horodyńskiego h. Korczak, starosty pasierbowskiego (Pasierby, pow. gostyński, starostwo niegrodowe)
 40. Stanisław Bartłomiej Kostecki, student Akademii Zamojskiej, zapisany na rok akademicki 1670/1671, pochodzący z województwa lubelskiego.
 41. Stanisław Kostecki, syn Piotra i Anny, szlachcica z województwa lubelskiego, wyznania rzymsko-katolickiego, 03.02.1800 r., wziął ślub w Kórniku z Józefą Szostakowską, córką Jana, komisarza dóbr kórnickich i Marianny. Ich córka, Wiktoria Teresa Kostecka, urodziła się 04.03.1802 r. w Ciszkowie, parafia Lubasz, województwo poznańskie.
 42. Stanisław Kostecki, wziął z Marianną Ględzińską w 1805 r. ślub w Warszawie.
 43. Stanisław Kostecki, urodzony 26.04.1812 r. w Kamieńcu lub Krakowie; studiował przez dwa lata prawo na Uniwersytecie Wileńskim; uczestniczył w powstaniu listopadowym w randze pporucznika 2 pułku strzelców pieszych; emigrant we Francji; ukończył prawo w Tuluzie w dniu 04.09.1835 r. z dyplomem licencjata.
 44. Stanisław Kostecki, kapelan (1652); prebendarz katedralny (1663); notariusz publiczny i konsystorski; sekretarz kapituły chełmińskiej (1672); od 1675 r. proboszcz tygenhageński. Umarł w 1705 r.
 45. Stefan, Adam i Andrzej Kosteccy, synowie Bonawentury, w grodzie warszawskim w 1681 r.
 46. Sylwester Kostecki, syn Michała, urodzony 31.12.1791 r. w Batiatyczach k/Żytomierza; w 1809 r. wstąpił do 16 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego; odbył kampanie w latach 1812-1814, awansując ze stopnia kaprala do pporucznika; 21.10.1813 r. otrzymał kawalerską Legię Honorową nr 41751; w 1815 r. wszedł do armii Królestwa Polskiego; 24.05.1830 r. otrzymał znak honorowy za 15 lat nieskazitelnej służby wojskowej (dokładnie 17 lat, 4 miesiące i 3 dni); w powstaniu listopadowym brał udział w randze porucznika 1 kompanii Korpusu Inwalidów i Weteranów, używany do spisu wojskowego w Warszawie; po kapitulacji pozostał w mieście, stawił się przed KRW, ponowił przysięgę wierności carowi; 11.02.1833 r. otrzymał order Św. Stanisława klasy 4 i na tej podstawie w 1837 roku otrzymał przyznanie praw nowego szlachectwa w Królestwie Polskim. Żonaty z Praksedą Godlewską, zmarł bezdzietnie.
 47. Świętosław Kostecki, w 1854 roku kapitan w Pułku Drugim Dragonów Kozacko - Otomańskich, wchodzącym w skład Korpusu Kozaków Ottomańskich. Przeszedł na żołd angielski, francuski i pod angielską komendę
 48. Tomasz Kostecki, syn Wojciecha; wraz z ojcem przybył do Galicji z guberni kamieniecko-podolskiej; potwierdzenia szlachectwa nie uzyskali, zarówno w jednym, jak i drugim zaborze.
 49. Tomasz Kostecki (1675), szlachcic w ziemi sochaczewskiej.
 50. Wacław Kostecki, proboszcz w Odrowążu (1634-1649); prepozyt w Opocznie (1650); proboszcz w Malicach (1635-1644); kanonik sandomierski (1650-1671). Zmarł w 1674 r.
 51. Wincenty Kostecki, szlachcic, urodzony w 20.04.1803 r. w Podhorcach, obwód hrubieszowski, ksiądz rzymsko-katolicki. Zmarł 02.05.1841 r. we Frampolu.
 52. Władysław Kostecki, pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej, związanej od pokoleń z ziemią sieradzką, z wiejską okolicą m. Poddębice (Ujazd, Tur, Domaniew). Urodził się w 1874 r. w Dalikowie. Jego syn, Wacław, urodził się w 1900 r. w Truskawcu. Około 1924 r. kupił on ziemię we wsi Bałdrzychów, tuż obok tamtejszego kościoła, gdzie osiadł wraz z żoną Zofią. Zginął w niewoli niemieckiej w 1944 r. na wyspie Uznam, podczas bombardowania przez aliantów miejscowych zakładów zbrojeniowych. Z kolei, jego syn, Jan, urodził się w 1926 r. w Bałdrzychowie. Przez kilka kadencji był radnym w Sieradzu i honorowym obywatelem tego miasta. Miał syna Piotra, a ten Sebastiana, urodzonego 13.06.1980 r. w Łodzi.
 53. Wojciech Kostec(z)ki, syn nieżyjącego Jakuba, oraz Michał z Oporowa Grocholski, w 1608 r. dzierżawili całe części wsi Jeziorki i Jeleń w pow. kcyńskim za 600 zł.
 54. Wojciech Kostecki (1724), w ziemi czerskiej, żonaty z Petronelą Grzegorzewską, wdową po Franciszku Turowskim.
 55. Nieznani z imienia Kosteccy, w 1744 r. najechali Jakuba Gruszeckiego, właściciela części Piesiej Woli (ob. Pieszowola) w powiecie włodawskim.

- Kosteccy różni -